Acest curs contribuie la extinderea şi îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare pentru masteranzi în vederea unei mai bune corelări cu evoluţia pieţei muncii şi cerinţele angajatorilor.

Obiectivul general al cursului de Instrumentaţie Virtuală în Domeniul Ingineriei Electrice şi Electronice este de a asigura masteranzilor oportunităţi extinse de învăţare şi competenţe specifice societăţii informaţionale, prin ofertarea unui cursur inovativ în domeniul utilizării instrumentaţiei virtuale.